Samenwerking Horinko – ProffitPlan

De arbowet houdt kort gezegd in dat u als werkgever ervoor zorg draagt dat uw werknemer op een zo veilig en gezond mogelijke manier zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Bij onverhoopt verzuim van de werknemer ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, dienen werkgever én werknemer ervoor te zorgen dat dit verzuim tot een minimum beperkt wordt en de verzuimbegeleiding conform de Wet verbetering Poortwachter en de Nieuwe ArboWet wordt uitgevoerd.

Als werkgever zorgt u voor tijdige melding van het verzuim aan ProffitPlan. De wettelijk verplichte acties conform de Wet verbetering Poortwachter worden geautomatiseerd voor u bewaakt door ProffitPlan. In overleg met u als werkgever worden de benodigde acties uitgevoerd.

De wetgeving vraagt erom dat u als werkgever een Basisovereenkomst verzuimbegeleiding kunt tonen als hier door de arbeidsinspectie om gevraagd wordt. Proffitplan is 7 dagen per week bereikbaar voor overleg indien dit gewenst en/of noodzakelijk is.

ProffitPlan zorgt voor volledige begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en waarborgt dat u als werkgever volledig voldoet aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van de Arbowet.

Voor verdere informatie maakt ProffitPlan graag een afspraak met u om een en ander te bespreken.

 De voordelen van aansluiten bij ProffitPlan via Horinko:

  • Alle wettelijke verplichtingen omtrent verzuim gewaarbogd;
  • Verzuim wordt tot een minimum beperkt;
  • Direct en vast aanspreekpunt;
  • 24/7 Bereikbaarheid;
  • Geen aansluitkosten;
  • Vast abonnementstarief per medewerker van € 9,75,- per jaar (Ongeacht vorm dienstverband) voor organisaties aangesloten bij Horinko;
  • Landelijke dekking Bedrijfsartsen en overige specialisten;
  • Driehoek Werkgever / Werknemer / Arbodienst;
  • Alle benodigde acties in overleg én op basis van losse verrichting.