Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/business-man-hand-holding-lightbulb-using-793595989

27 maart 2019

Horecabedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruiken zijn verplicht om zich voor 1 juli 2019 te registreren bij het eLoket Informatieplicht Energiebesparing van de overheid.
 
Je moet bij de registratie eLoket Informatieplicht Energiebesparing voor horecaondernemers aangeven welke maatregelen je neemt om energie te besparen in je horecabedrijf. Alleen bedrijven die 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken zijn hiertoe verplicht.

Het eLoket is sinds deze week ‘open’. Om te achterhalen of je  verplicht bent mee te doen, is er een stappenplan opgesteld.  voor meer informatie zie onderstaande website:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen

Hoe bereidt u zich voor op de informatieplicht?
Bekijk de introductiefilm informatieplicht energiebesparing.
Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw inrichting aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Hoe u dat moet doen, staat in het stappenplan.
Loop voordat u gaat rapporteren de complete EML voor uw bedrijfstak door – op de door u genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw inrichting geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen, die zich binnen 5 jaar terugverdienen, er voor uw inrichting zijn genomen.
Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u genomen maatregelen in eLoket.